Du er her:

3-ĂĄrig kompetanseprosjekt

Feed - kompetanse i matindustrien

Jobbimatbransjen.no er utviklet og drives av Feed - kompetanse i matindustrien. Feed ble etablert som et treĂĄrig kompetanseprosjekt som ble avsluttet i 2013. Prosjektet ble eied av NHO Mat og Drikke, NHO Mat og Landbruk og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. MĂĄlsetning var ĂĄ styrke matindustriens konkurransekraft og rekrutteringsgrunnlag gjennom kompetanseutvikling og profilering av industrien. 

Prosjektet ble støttet av Landbruks- og Matdepartementet, og Hovedorganisasjonsenes Fellestiltak. 

I etterkant av prosjektet representerer Feed en felles plattform for aktiviteter som skal styrke kompetanse i og rekruttering til matindustrien. For mer informasjon, ta kontakt med Cecilie Hänninen: cecilie.hanninen@nhoml.no

 

Rapporter:

Oppsummering av FEED-prosjektet 2011-2013

Feed-prosjektets kartleggingsstudie 2011

Delrapporter:

Rapport fase 1

Rapport fase 2

Rapport fase 3

Rapport fase 4

Rapport fase 5a

Rapport fase 5b

Rapport - den ideelle fagoperatør

Referansegruppen:

Bakers, Diplom-Is, Freia, French Bakery, Hennig-Olsen Is, Hoff, Mills, Norgesmøllene, Nortura, Ringnes, Stabburet, Tine ogToro. 

Prosjektansatte:

Prosjektleder: Anne-Grete Haugen
Fagsjef: Cecilie Hänninen

I styringsgruppen:

Tor Aamodt, styringgruppeleder, Nortura
Carl Rønneberg, styremedlem, NHO Mat og Drikke
Nikolai Westli, styremedlem, NHO Mat og Landbruk
Anne Berit Aker Hansen, styremedlem, NNN
Anja Kildal Gabrielsen, styremedlem HF (LO)
Ingrid Steen Malt, styremedlem, HF (NHO)
Knut Hvithammer, styremedlem, LMD
Sikke Næsheim, styremedlem, TINE SA
Hege NygĂĄrd, styremedlem, Stabburet AS
Lars Iver Wiig, styremedlem, TINE SA