Du er her:

Filmspiller lastes...

Ottar Olden, meierisjef TINE Meieriet Brumunddal

- I vår bransje forvalter vi verdens viktigste ressurs

Ottar Olden mener matindustrien er en godt bevart hemmelighet. Men snart må noen røpe den – bransjen trenger nemlig flere hundre nyansatte.

Da Ottar Olden gikk på Fosen videregående i Trøndelag fikk han sommerjobb i TINE. Han fant fort ut at jobben passet ham – det var god lønn, ryddige arbeidsforhold og godt miljø. Etter hvert fanget han også interessen for matproduksjon.

- Mat er jo verdens viktigste ressurs! Det å få ta del i verdikjeden fra råvare til ferdig produkt, det brenner jeg for den dag i dag, forteller han.

Fra lærling til helt sjef

I dag jobber Ottar som meierisjef hos TINE i Brumunddal. Han er et levende eksempel på utviklingsmulighetene man har i matindustrien. Selv startet han som lærling og har jobbet seg opp i gradene gjennom erfaring og videreutdanning.

- Veldig mye av det som skjer i dag krever god forståelse og fagkompetanse innenfor prosesstyring og matteknologi. I tillegg har kundenes interesse for produktene økt, og det gjør at vi må vite mer om innhold og hvilken verdi produktene skaper på kort og lang sikt, mener Ottar.

Behovet for nyansatte er stort i hele bransjen, både innenfor fagbrevnivå, teknikernivå, ingeniør- og masternivå. Bare i TINE trenger de 100 nyansatte hvert år i ti år for å møte rekrutteringsbehovet. Ottar mener at bransjen kan passe for alle, men det er én ting alle som søker seg til matindustrien bør ha til felles.

- Jeg tror at de som søker seg hit bør være engasjerte ungdommer som vil være med å forvalte verdens viktigste ressurs. Hvis man også er interessert i å videreutvikle seg, stiller man veldig sterkt både i forhold til en jobb, men ikke minst for en karriere i matindustrien!

Dyrker glede

Matindustrien er en næring i vekst, mener Ottar. I tillegg er det en fremtidsrettet industri med spennende teknologi som er plassert rundt i hele landet. Men én ting mener han er viktigere enn noe annet:

- De produktene vi produserer skaper så mye glede! Og betydningen av det å foredle mat, det håper jeg flere vil ta del i. Både bønder og vi som bearbeider råstoffet må være stolte over at vi er i stand til å brødfø vårt eget folk. Den stoltheten det gir å lage mat er noe vi alle må dyrke frem!

Give us love