Du er her:

Filmspiller lastes...

Gründercamp i matbransjen

Utviklingen i norsk matproduksjon skaper behov for nye, kreative hoder. Svaret er tverrfaglig Gründercamp på Hamar Katedralskole, der problemløsing, kreativitet og nytenking stod i fokus.

For å møte utviklingen mot mer automatiserte produksjonsprosesser vil matindustrien få behov for mer teknologisk kompetanse i årene som kommer. Målet med Gründercampen er å samle ungdommer fra matfag og tekniske fag for å teste sine kreative og nytenkende ferdigheter, samt styrke matindustriens konkurranseevne og rekrutteringsgrunnlag.

– Vi mener at en slik camp vil være et viktig bidrag til å få synliggjort hvilke yrker, arbeidsområder og muligheter som finnes og få økt de unges interesse for matindustrien som fremtidig arbeidsplass. Hedmark og Oppland er tradisjonsrike matfylker, og det er noe av grunnen til at campen er lagt hit, forklarer prosjektleder i FEED, Anne-Grete Haugen.

Gründercampen var et samarbeidsprosjekt mellom  UE Hedmark, NHO Innlandet, NNN Hedmark og Oppland,  Matbransjens Opplæringskontor og FEED – Kompetanse i matindustrien.

Se nyhetsinnslag på NRK: Klikk her 

Give us love