Hvem bidrar til å gjøre Gilde grillpølser til et ferdig produkt?

Gilde grillpølser er laget av storfe- og svinekjøtt og krydret med løk, pepper, muskat og ingefær. Møt de ĂĄtte personene som bidrar til ĂĄ lage nordmenns ubestridte favorittpølse til et ferdig produkt. 

 

 • Petter Hofer Vigre

  Slakter gris

  Petter kontrollerer at slakteprosessen foregår på en kvalitetsmessig og hygienisk riktig måte. Det innebærer også behandling av råstoff ut fra krav til økonomi og miljø. Produktene deles inn i produktområder til skinn, huder, ull, råstoff til fôrproduksjon og menneskekonsum.

 • Marius Juelsen

  Skjæring gris

  Marius har ansvaret for å beine ut svinebog som skal bli til råstoff i pølseproduksjonen. Han gjør også en vurdering av slaktingen, gjør en grovdeling av produktene, og skjærer til f.eks. biffer og fileter etter gitte kvalitetskrav.

 • Michael Bjerkaas

  Pølsemaker

  Michael produserer spesialpølser. Han må kunne oppskriftene, kunne gjennomføre kalkyler, produsere, fremstille og emballere. I tillegg må han kunne enkelt vedlikehold av maskiner og utstyr.

 • Renate Klausen

  Næringsmiddeloperatør pølsemakeri

  Renate kontrollerer lengden på pølsene som går inn i røkeanlegget og leter etter unormale tilstander, analyserer feil og gjør deretter eventuelle korrigeringer. Hun har kompetanse innen råvarer, prosesser, produkter, kvalitet og kostnader i produksjonsprosessen.

 • Kristin Nesset

  Næringsmiddeloperatør pølsepakking

  Kristin har kompetanse inne bruk og vedlikehold av bedriftens maskiner, utstyr og styringssystemer. Hun må også samarbeide med aktuelle støttefunksjoner. Her har hun ansvaret for å pakke pølsene som har kommet i riktig emballasje

 • Therese Ryan

  Næringsmiddelkandidat

  Therese tar her en ekstra kontroll på temperaturen av kjøttfarsen. Hun har ansvaret for hygiene og kvalitetsstyring. Therese må ta stilling til kvalitetsstyringssystemer, internkontroll, personlig hygiene og næringsmiddelhygiene. All matproduksjon skal ha et internkontrollsystem basert på fareanalyser og kritiske kontrollpunkter.

 • Alf-Christian Horn

  Automatiker

  Alf-Christian feilsøker ved pakkelinjene for grillpølser. Han må kunne bruke måleinstrumenter, kjenne til digitale verktøy og ha elektronisk kunnskap. Dette innebærer å kunne bruke instrumentene, søke, registrere, lagre, spore og forstå informasjon og bruke relevant utstyr som brukes i produksjonen/pakking av grillpølser.

 • Stian Knapstad

  Logistikkoperatør

  Stian klargjør ordre for utsending til kunder og vareterminaler. Han har ansvaret for å ivareta en miljøvennlig og sikker transport av varer og gods i samsvar med nasjonalt og internasjonalt regelverk og bransjens krav til en lønnsom og effektiv drift.